let vlevo, levá řidička
přímý let kluzákem
let vpravo, pravá řidička
přejít na obsah webu

FlyOnVision

#FlyOnVision

Cílem projektu FlyOnVision je vyvinout pokročilý letecký simulátor padákového kluzáku s podporou virtuální reality a s jeho pomocí podstatně zvýšit bezpečnost a snížit riziko zranění pilotů padákových kluzáků všech kategorií. Projekt zásadně mění možnosti individuálního i skupinového tréninku paraglidingu, zvyšuje bezpečnost a připravenost pilotů při tréninku i po něm. Dokáže věrně simulovat stavy způsobené pilotními chybami, které vedou k vážným úrazům.

Galerie

Simulátor padákového kluzáku

Fáze projektu

Etapa 1 (leden 2020 – prosinec 2020)

Cílem je navrhnout vhodný matematický model komplexního fyzikálního systému popisující chování padákového kluzáku v reálných podmínkách. Etapa je rozdělena do dvou kapitol. První z nich je zaměřena na formulaci fyzikálního a matematického modelu padákového kluzáku v prostoru a druhá na model kinematiky a dynamiky sedačky v simulátoru.

Etapa 2 (leden 2020 – prosinec 2021)

Cílem etapy je navrhnout a vyrobit hardwarovou část simulátoru. Bude vyrobena s využitím hliníkových profilů. Pohyb pilota bude realizován kombinací pěti výkonných servomotorů s převodovkou.

Etapa 3 (červenec 2020 – červen 2022)

Nezávislý letecký simulátor bude umožňovat volný pohyb ve 3D virtuálním prostoru vymodelovaném pro potřeby představy letu. Uživateli bude umožněno volně se rozhlížet pomocí pohybu hlavy s VR brýlemi v prostoru nezávisle na směru letu. Základní ovládací prvky (sedačka, vrchlík, řídicí a nosné popruhy a šňůry, záložní padák, vario) budou pro zvýšení prožitku virtualizovány.

Etapa 4 (červenec 2021 – prosinec 2022)

V návaznosti na předchozí etapy bude simulátor testován jak zkušenými piloty, tak i účastníky základních kurzů. Výstupem etapy bude popis scénářů nestandardních letových stavů včetně jejich modelových simulací v leteckém simulátoru. Popis několika základních letových destinací vhodných pro nácvik rozpočtu na přistání. Scénáře budou metodicky zařazeny do výcviku nových pilotů padákových kluzáků.

Pro zájemce

Nabízíme spolupráci na projektu v rámci bakalářského i magisterského studia na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Případní zájemci kontaktujte Lenku Šroubovou.

Účastníci projektu

Skeleton Software, s.r.o.

 • vývoj a implementaci softwarové aplikace simulující letové vlastnosti padákového kluzáku,
 • grafické rozhraní leteckého simulátoru s realistickým zobrazením hlavních letových destinací v ČR a ve světě,
 • rozšíření rozhraní o prostředky virtuální reality,
 • konverzi dostupných GIS podkladů s výškovým profilem pro použití v letovém simulátoru,
 • testování funkcí řídicího systému simulátoru.

Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni

 • výzkum a vývoj fyzikálního a matematického modelu letu padákového kluzáku,
 • chování padákového kluzáku v atmosféře (vliv laminárního a turbulentního proudění, vliv počasí, vliv nerovností terénu),
 • dynamické chování sedačky uchycené na volných koncích v simulátoru během letu a při nestandardních stavech,
 • výzkum a vývoj hardwarové části řídicích obvodů simulátoru včetně osazení čidel polohy a rychlosti.

301, s.r.o.

 • vývoj hardwarové části samotného simulátoru s vlastním pohonem zajišťujícím dynamickou odezvu ve všech třech osách a simulujícím pocit reálného letu,
 • vývoj řídících ovládacích prvků se zpětnou vazbou (řídící šňůry),
 • pohyblivého systému uchycení sedačky, poskytující zpětnou vazbu na základě výstupů fyzikálního modelu,
 • řídící elektroniku tohoto systému včetně softwarových ovladačů.

Beskydská škola létání, s.r.o.

 • testování softwarové aplikace leteckého simulátoru,
 • testování kompletního leteckého simulátoru v prostředí školy Flight Parku u Javorového vrchu (v průměru projde základním výcvikem na Pilotní licenci ročně 300 osob),
 • definice typických nestandardních letových stavů (asymetrické zaklopení vrchlíku, front-stall a následný předstřel vrchlíku, přechod z laminárního do turbulentního proudění),
 • nastavení simulátoru pro trénink rozpočtu na přistání ve známých destinacích v ČR a ve světě.

Podpora

logo

Projekt s číslem FW01010257 (Simulátor letových vlastností padákového kluzáku) byl podpořen Technologickou agenturou České republiky.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je titulka_logo.png.

301.cz
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je elspeedo-3.png.